fbpx

Pathos – 5 sätt för hur du lockar fram känslan av entusiasm

Vill du att människor i din omgivning ska vara entusiastiska, positiva och glada? Det går givetvis inte att kräva fram en känsla hos andra (tro mig, jag har provat det på mina barn). Därför får du 5 tips på hur du istället kan locka fram känslan av entusiasm och engagemang. 

Givetvis är det mycket som spelar in om du vill få någon att känna engagemang långsiktigt. Det kan innebära allt från att känna mening till att kunna påverka sin tillvaro.

Men nedanstående tips handlar framförallt om hur du lockar fram en känsla här och nu.

Känn själv entusiasm

Om du vill skapa entusiasm så behöver du själv vara entusiastisk. Vill du få andra intresserade av det du har att säga, behöver du själv vara intresserad. Om du vill att andra ska vara positiva så behöver du själv vara positiv.

Om du inte själv förmedlar entusiasm – så klanka inte ner på dig själv.

Fundera istället över:

  • Hur du kan förmedla något som du är genuint intresserad av
  • Vad är det du tycker är viktigt
  • Vad är det du innerst inne tror på och själv tycker är kul?

Det kommer märkas i ditt sätt att kommunicera.

Var medveten om din ickeverbala kommunikation

Ditt kroppsspråk smittar av sig på andra. Ditt ansiktsuttryck smittar av sig och ditt tonfall. 

Vi har spegelneuroner i hjärnan som gör att vi automatiskt härmar andra människors kroppsspråk. Och därmed deras känslor. Eftersom känslor uttrycks i kroppsspråket.

Bl.a. något som kallas för facial-feedback hypotesen som innebär att om vi tittar på någon som ler. Då kommer omedvetet samma muskler aktiveras hos oss. Och när vi ler, så känner vi oss automatiskt gladare, eftersom kroppsspråket påverkar hur vi känner oss.

I webbkursen Retoriksmart Presentation får du lära dig mer om ditt kroppsspråk och din ickeverbala kommunikation. Och i webbkursen PathosEffekten få du lära dig mer om hur du känner mer entusiasm.

Mikrosignaler

Visst, du kan du inte kontrollera alla signaler du sänder ut. Mycket av dina tankar och attityder uttrycker du omedvetet i bl.a. blickar, ansiktsuttryck, tonfall.

Det kallas för mikrosignaler.

Om du har attityder som säger att “Människorna här är fantastiska“, “Alla är lika mycket värda“, “Människor lär sig och har potential att utvecklas“. Då kommer de tankarna yttra sig i ditt ansiktsuttryck, dina blickar, tonfall.

Positiva och negativa signaler påverkar andras känslor

En forskare vid MIT tittade på anställda som fick positiva signaler (t.ex. ögonkontakt, leenden) från chefer och kollegor. De personerna kände sig mer inkluderande, engagerade och lojala. Och de presterade därmed bättre. 

Å andra sidan, anställda som kände att de fick negativa mikrosignaler (t.ex. nån som suckade, himlade med ögonen när de sa något). De kände sig exkluderade, undervärderade och inte uppskattade. Vilket ledde till mindre engagemang och produktivitet.

Ett sätt att bli medveten om sin ickeverbala kommunikation är att se sig själv på video. Om du har möjlighet att filma sig själv på ett möte eller under en presentation, så gör det.

Dina ord påverkar

Ord (och metaforer) framkallar känslor. Ord kan få oss att skratta, gråta, känna hopp och entusiasm

Vissa ord är mer känsloladdade än andra. Orden fantastisk, underbar, härlig är mer känslomässigt laddade än ordet “bra”. Beröm, komplimanger och positiv feedback framkallar engagemang.

Ord framkallar minnen – som framkallar känslor

Dina ord påverkar vad andra väljer att tänka och fokusera på. De framkallar minnen, som framkallar känslor. 

Om du väljer att prata om ett gemensamt minne då ni t.ex. kände entusiasm. Då kan det hjälpa till att framkalla samma känslor som de kände då.

Ord framkallar förväntningar

Ord påverkar vad vi förväntar oss ska hända. När du påminner andra om varför de gör det här, alltså målet och visionen. Då känner vi större mening och engagemang.

Alternativa aktiviteter (som framkallar endorfiner)

Känslor är ju kemiska substanser. Så när du känner t.ex. glädje och entusiasm – då frigörs endorfiner. 

Andra aktiviteter som också framkallar endorfiner är t.ex. fysisk aktivitet, musik och skratt. Så om du t.ex. uppmuntrar andra till att röra på sig, skratta tillsammans eller lyssna på upplyftande musik. Då kan du framkalla samma kemiska substanser som när de känner glädje och entusiasm.

Hur kan du planera in alternativa aktiviteter som kan få er att känna glädje och entusiasm?

Tillåt vilka känslor som än kommer

Känslor finns där av en anledning. Om någon i vår omgivning är på mindre bra humör så behöver vi inte ta det personligt och tänka att det har med oss att göra. 

Visa empati och tillåt negativa känslor och hjälp istället andra att sätta ord på negativa känslor. Det kommer lägga grunden för positiva känslor som glädje och entusiasm.

Hur brukar du framkalla glädje och entusiasm hos dig själv?

Hur framkallar du glädje och entusiasm hos andra?