fbpx

5 tips för hur du skapar trovärdighet

När vi träffar nya människor så är vi snabba på att avgöra om det är någon vi kan lita på eller inte. Om människor inte litar på dig så kommer du heller inte att kunna övertyga dem om något. Det kan dock finnas en skillnad mellan hur vi är och hur vi uppfattas – du kanske är någon man kan lita på, men uppfattas du som det? Här kommer fem tips på hur du kan stärka din trovärdighet med syfte att övertyga och få andra att lyssna på dig.

1. Du påminner mig om… mig

Vi litar på människor som vi gillar och vi gillar de som liknar oss. När vi ser någon som har liknande kläder, uttrycker samma åsikter, ordval och rör sig på samma sätt som oss så får vi automatisk en känsla av att den personen tycker och tänker som vi.
Fokusera därför på likheterna snarare än skillnaderna när du träffar andra, som t.ex. att spegla kroppsspråk, rösttempo och uttrycka vilka gemensamma mål ni har med mötet.

2. Bryr du dig?

Vi litar på människor som vill oss väl. Att visa att man verkligen bryr sig är ingen teknik, utan det handlar om att verkligen göra det. Dina motiv kan genomskina ditt sätt att kommunicera.
Ett sätt att visa på omtanke är att visa att du verkligen vill förstå den du pratar medgenom att t.ex. ställa frågor som ”Om jag uppfattat dig rätt så vill du…?”, ”Var det så du menade?”, ”Stämmer det att du behöver…”.

3. Eh… kanske du typ döljer något…

Tecken som att pilla sig mycket i ansiktet, ha slutet kroppsspråk, tveka mycket, använda osäkerhetsmarkörer som; kanske, typ, nja, ganska, kan bero på att du är nervös. Men enligt undersökningar kan människor även tolka det som ett tecken på att man döljer något. Undvik därför dessa signaler – det går att göra det även fast du är nervös.

4. Argumentera emot dig själv

Ta fram en negativ aspekt som talar emot din egen produkt, men motbevisa den sedan. T.ex. ”Nackdelen kan vara att priset är högre …, men å andra sidan så får du…”.
Genom att ta upp negativa aspekter med ditt förslag uppfattas du som ärlig och uppriktig och att du inte döljer något. Och eftersom du motbevisar den aspekten så tar du även udden av den och lämnar heller inte kvar några tvivel.

5. Framhäv din expertis

Forskare har kommit fram till att den viktigaste komponenten för trovärdighet är att visa på kunskap inom sitt specifika område. Det handlar helt enkelt om att veta vad du pratar om. Därför kan t.ex. titlar (fil dr, licensierad, certifierad etc) stärka trovärdigheten.
Visa även på kunskap genom att ge tydliga sakskäl till dina påståenden. Säg inte bara ”Den här mattan är väldigt bra” utan säg snarare ”Den här mattan är väldigt bra därför att…”. De flesta människor vill ha bra orsaker till varför de ska tro på det du säger därför att de vill vara rationella varelser som vet varför de tycker som de tycker. Argument och sakskäl visar på kunskap, och kunskap stärker trovärdigheten.