fbpx

Metaforer – så påverkar du andra (och dig själv) med dina ord

Ord påverkar oss mer än vad vi tror. Din ord påverkar dina känslor och hur andra människor uppfattar det du säger. Så hur kan du använda dig av ord, metaforer och liknelser för att påverka andra (och dig själv) på ett positivt sätt?

“If you want to change the world, you have to change the metaphor.”

Joseph Campbell

Måla upp en mental bild

Metaforer och liknelser är när du beskriver något genom att likna det med något annat. Det kan t.ex. hjälpa dig beskriva något abstrakt genom att måla upp en konkret bild av vad du menar.

Exempel:

  • Du är en ängel
  • Det där var droppen som fick bägaren att rinna över
  • Jag svävar på moln
  • Jag har gått in i väggen

Men vi måste vara noggranna med vilka metaforer vi använder för att beskriva något. Eftersom det påverkar hur vi känner inför något och hur andra upplever det vi säger. 

Community vs Wall street

Exempelvis i ett experiment (Liberman, V., Samuels, S. M., & Ross, L. 2004) blev deltagarna tillfrågade att spela antingen “The Wall Street Game” eller “The Community Game”, där syftet var att mäta människors villighet att samarbeta. Men det var samma spel. 

Det visade sig att de som hade blivit programmerade att tänka på “Community” var mer villiga att samarbeta än de som de som tänkte på “Wall street”.​​

Våra ord påverkar våra handlingar, vilket sen påverkar våra resultat.

Vilka metaforer använder du för att beskriva din chef, dina anställda, dina kollegor och dina barn?

Hur du väljer att beskriva någon påverkar hur du kommunicerar och interagerar med den personen.