fbpx

Hur uppfattas du?

Uppfattas du som varm eller kall? Som intressant eller intresserad? Vi gör oftast affärer och samarbetar med de vi gillar och med de som gjort ett bra intryck på oss. Lär dig därför några enkla tips på hur du kan stärka din personliga utstrålning.

Uppfattas du som varm eller kall?

Vi gillar människor som uppfattas som ”varma” snarare än ”kalla”. Psykologer har då undersökt vilket typ av kroppsspråk som uppfattas som varmt/kallt. De har kommit fram till att den som uppfattas som ”varm” visar andra uppmärksamhet (lutar sig fram, har ögonkontakt), ler och nickar. Medan de som uppfattas som ”kalla” sitter med utsträckta ben, visar inte andra uppmärksamhet och ler inte. Hur vill du uppfattas?

Försöker du vara intressant eller intresserad?

Om du bara fokuserar på att du ska verka intressant i mötet med andra så gör du inte ett bra intryck. Om du däremot får den du pratar med att känna sig intressant så kommer du att göra ett starkare intryck på den personen.

Att visa intresse kan innebära att t.ex. vara närvarande och uppmärksamma den du pratar med. Att då kolla facebook på telefonen samtidigt som du umgås med någon skapar därför ett mindre bra intryck.

Överlägsen, underlägsen – eller på samma nivå?

Framhäver du dig själv som överlägsen, underlägsen eller likvärdig andra människor? Att framhäva sig själv som överlägsen kan bero på att du kanske tror att du måste kompensera för något du som du känner dig osäker på som t.ex. förmåga eller framgång.

Men de flesta av oss känner sig mest bekväma med de som visar på ödmjukhet. Det kan innebära att du t.ex. presenterar sig själv på ett rättframt och inte överdrivet sätt samt erkänner fel och brister (utan att förringa dig själv).

Ställ frågor som andra mår bra av

Du vet kanske att det är viktigt att ställa frågor och lyssna på andra, men det handlar också om hur du ställer frågorna och vad för typ av frågor du ställer. Undvik frågor som är negativt fokuserade som t.ex. ”Hur gick skilsmässan? Usch, varför ska du flytta dit? Fokusera istället på frågor som framhäver det positiva i din samtalspartners liv eftersom det får henne att må bra, och mår hon bra så kommer hon att associera dig med dessa positiva känslor.