fbpx

Kommunicera effektivt med ett dynamiskt mindset

Vad tänker du när du misslyckas med något? Har du någon gång satt en negativ stämpel på dig själv och tänkt att “Jag har inte sinne för det här”, “Det här är inte min grej“. Då kanske du just nu har ett statiskt tankesätt. Men genom att istället utveckla ett dynamiskt mindset så kommer du att prestera bättre och kommunicera mycket mer effektivt.

I boken Mindset skriver författaren professor Carol Dweck att vi kan ha två olika typer av mindset. Ett statiskt tankesätt (fixed mindset) eller ett dynamiskt tankesätt (growth mindset). Titta på videon för att lära dig mer om vad det är och hur det påverkar ditt sätt att kommunicera.

Jag vet själv att när jag var yngre hade kunde jag tänka statiskt om mig själv, mina förmågor och egenskaper (t.ex. i skolan). Det gjorde att jag vid misslyckanden och dåliga betyg tänkte att “Det här är inte mig grej”, “Jag är inte tillräckligt smart”.

Skolan kan många gånger uppmuntra ett statiskt mindset. Men Carol Dweck berättar om ett gymnasium i Chickago som ger ut betyget “Not yet” till eleverna istället för att ge betyget underkänd. Fantastiskt, eller hur? Eleverna får mer en förståelse för att det är en inlärningsprocess. Så skulle vi själva kunna tänka om vi blir underkända, får ett nej eller misslyckas med något att – “Inte än…”. Med ansträngning och träning så kommer vi att lära oss och nå dit vi vill.

“Did I win? Did I lose? Those are the wrong questions. The correct question is: Did I make my best effort? If so, you may be outscored but you will never lose” /Carol Dweck

Fundera över dig själv och din kommunikativa förmåga.

Har du blivit defensiv och skyllt ifrån dig om någon kommit med feedback? Tänkt att “Vaddå, jag är som jag är!”

Om du har stött på hinder där du t.ex. blivit avvisad, prova då att tänka utifrån ett dynamiskt/flexibelt mindset: Vad kan jag lära från det här? Vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Vad skulle jag behöva utveckla för att få det resultat jag vill ha? Och märk på vilket sätt det påverkar dig på ett mer positivt sätt.

Vad tänker du om andra människors förmågor och intelligens?

Eller tror du att andra människor är statiska att de inte kan förändras?

Aaron Beck (äktenskapsexpert) skriver att det kan vara destruktivt att ha ett statiskt mindset i relationer. Om du tänker att “Min partner kan inte ändra sig. Ingenting kan göra vår relation bättre”, så påverkar det relationen negativt. En relation där ingen anstränger sig blir ingen bra relation.

Vad du tänker om andra påverkar hur du kommunicerar med dem. Om du tror att andra människor inte kan förändras eller utvecklas så kanske du undviker att prata och ge feedback. Utan lägger istället skulden på en egenskap – en brist i karaktären, antingen hos dig själv eller hos den andra.

“Becoming is better than being” /Carol Dweck

Om du tänker att andra människor kan utvecklas och förändras, skulle du agera annorlunda då?

Men uppfattningen om att andra har potential att förändras behöver inte innebära att de kommer att ändra sig. Utan de måste vilja ändra sig och vidta konkreta åtgärder för det.

Människor som trycker ner och förminskar andra

Det finns de som trycker ner andra för att höja sig själva. Det finns människor som umgås med de som är sämre därför att det får dem att känna sig bättre. Oftast är det personer med ett statiskt mindset. De kan lätt känna avundsjuka gentemot andra på ett negativt sätt. De jämför sig mycket med andra.

Människor med dynamiskt mindset umgås gärna med människor som är bättre än dem därför att det får dem att utvecklas. Och de vet att de kan utveckla sig själva och vässa sina förmågor. De behöver då inte trycka ner andra för att själva må bra. Utan de fokuserar på sig själva och vad de kan utveckla och förbättra.

  • I vilka situationer skulle du behöva utveckla ett mer dynamiskt mindset?
  • Hur skulle det påverka dig, din utveckling och ditt välmående?