fbpx

Grit – har du det? Avgörande komponenter för hur du utvecklar grit och konsten att inte ge upp

Grit är avgörande att ha om du vill bli riktigt bra på något och nå dit du vill. Det menar Angela Duckworth som är psykolog vid University of Pennsylvania och författare till boken GRIT – konsten att inte ge upp.

I videon får du lära dig vad GRIT är och hur du själv kan utveckla det (enligt Angela Duckworth).

Att ha grit är att falla omkull sju gånger och resa sig åtta. 

Angela Duckworth

Grit är uthållighet, ihärdighet och passion mot att nå ett långsiktigt mål. Det är hur konsekvent du arbetar och kämpar för att nå det målet.

Problemet är att vi ofta pratar om talang och fallenhet. Vilket vi givetvis har. Men vi får inte glömma bort att träning, övning och ansträngning är viktigare för att nå dit vi vill.

Trots att du har talang så behöver du ändå träna och öva för att utveckla den talangen.

Grit är något som du kan utveckla och Angela Duckworth ger i sin bok – 4 komponenter för HUR du utvecklar det.

Utveckla grit

1. Utgå ifrån ditt intresse, lust och din passion

Det börjar med att du gör något som du genuint tycker om och känner intresse för. Intresset gör att du vill fortsätta träna, lära dig och ägna tid åt det ämnet/området. 

Visst, det kommer att finnas dagar som är mindre roliga. Men det bör finnas ett intresse och en lust för ämnet som helhet. 

Men alla vet inte vad deras intresse och passion är, det är ok. Därför att det kan ta tid att utveckla. 

För att hitta din passion – fundera över:

  • Vad är det du tycker om att göra? Vad är det tycker om att tänka på? Vilka frågor brukar du fundera över?
  • Om du tänker tillbaka när du var mindre, vad gillade du att göra då? Vad var det du var intresserad av då?
  • Så fort du får en idé om vd du skulle gilla att göra. Så gå ut och testa i praktiken! Köp t.ex. en bok eller gå en kurs. Det är när vi praktiskt testar som vi märker om det verkligen är något vi gillar eller inte. 

2. Träna och Öva

Det innebär att du behöver träna och öva för att bli bra på något. Och jämför dig inte med någon annan än dig själv och den du var igår. 

Malcolm Gladwell myntade begreppet 10.000-timmarsregeln. Vilket han grundar på psykologen Anders Ericssons forskning. 

Men Ericsson menar att du framförallt behöver ha en målmedveten träning. Alltså ha en strategi och veta vad du ska förändra och vad du ska utveckla vid varje träningstillfälle. 

Samma sak är det med retorik och kommunikation. Nämligen att vi kommunicerar hela tiden, och borde då bli bättre på det, eller?

Men om vi repeterar fel vanor, så blir vi inte bättre. Så därför behöver du veta VAD du ska förbättra, vad du ska utveckla och vad du ska göra annorlunda för att bli bättre.

Fundera över:

  • Ha ett mål med träningen. Vad är det du ska göra annorlunda och träna på nästa gång?
  • Vad är det du specifikt vill förbättra?

3. Känna Syfte och mening

Det innebär att du känner att det du gör betyder något för andra människor. Att det du gör tillför värde till andra.

När du t.ex. hjälper andra människor med dina kunskaper och idéer så har du motivationen och drivet till att fortsätta. När du har en dålig dag så kan du påminna dig om syftet – att det du gör egentligen handlar om andra.

Det är klart att vi behöver känna lust för det vi gör. Men att känna mening och syfte innebär att det du gör är kopplat till något utanför dig själv. 

Du kan känna mening inom alla yrken. Det är vår subjektiva upplevelse av det. Hur du ser på ditt jobb är viktigare än din jobbtitel. 

För att odla en känsla av mening – fundera över:

  • Hur bidrar arbetet du gör positivt till samhället?
  • Hur kan dina kunskaper göra världen bli en bättre plats?
  • Hur har det du gör betydelse för andra människor?
  • Hur kan du med små men meningsfulla sätt förändra ditt nuvarande arbete så att det kommer närmare dina innersta värderingar?

4. Känna Hopp

Hopp är din förväntan att morgondagen kommer att bli bättre än idag.

Att känna hopp innebär att du har ett optimistiskt tankesätt och framförallt tror på din förmåga att övervinna hinder och bli bättre på något.

Så utveckla en tro på att du kan och kommer att lyckas. Därför att ett optimistiskt tankesätt är viktigt för att kunna hantera motgångar. 

Vilka av de här komponenterna behöver du fokusera på för att utveckla mer grit?

Kommentera gärna!