fbpx

Två ord som gör dig mer övertygande

Förmågan att övertyga är avgörande i många situationer. Du kanske vill kunna…

  • Övertyga någon om att lyssna på det du har att säga…
  • Övertyga någon om att använda sig av dina kunskaper…
  • Övertyga någon om att investera i dina kunskaper och din expertis…

Vi tar mentala genvägar

Vi människor är “Cognitive misers”. Det innebär att vi tar mentala genvägar för att slippa tänka för mycket. Tänk att analysera varje beslut vi ska ta, det skulle ta väldigt mycket tid och mental energi. Vissa ord påverkar oss på ett omedvetet plan till att vilja agera. I videon får du lära dig två ord som påverkar oss och som gör dig mer övertygande…

Om du har idéer och kunskaper som du vet är värdefulla för andra människor, då kan det vara bra att kunna förklara varför dina idéer är värdefulla. Du behöver kunna ge bra skäl till varför det är så, därför att… starka skäl ger starka handlingar…

Skillnad mellan att övertyga och övertala

Skillnaden mellan att övertyga och övertala/manipulera är intentionen bakom. När du övertygar så gör du det med intentionen att vilja hjälpa andra. Du tror fullt och fast på att dina kunskaper kommer att hjälpa och tillföra något till andra. När du övertalar/manipulerar gör du det mer för din egen vinning, för att bara du tjänar på det.

Men att tillfälligt påverka någon att ta ett beslut som hon är missnöjd med skapar inga goda relationer och det leder förmodligen till att hon inte låter sig övertygas av dig igen.

Själva teknikerna inom övertygande kommunikation är neutrala, precis som med vilket verktyg som helst. Utan vad de har för effekt beror på avsikten hos användaren.

Övertyga handlar om att påverka människor till att tycka, tänka eller agera på ett visst sätt

Tänk ändå vad vi lyckats åstadkomma genom att kunna övertyga; såsom att skapa fred mellan nationer, lösa konflikter, övertyga om att bidra till välgörenhetsorganisationer, övertyga våra barn att inte följa med främlingar, övertyga människor att tro mer på sig själva osv. Mycket gott här i världen har åstadkommits tack vare förmågan att kunna övertyga.

Varför ska du lära dig om övertygande kommunikation?

1. Du når lättare dit du vill

Ofta behöver vi övertyga andra (eller oss själva) för att nå dit vi vill, som t.ex. att övertyga en arbetsgivare om att vi är lämpliga för drömjobbet. Genom att övertyga människor till att ta ett visst beslut eller agera på ett visst sätt gör att du lättare når dina mål.

2. Du blir bättre på att lösa problem och ta bra beslut

Genom att lära dig att påverka beslut och veta orsakerna till varför vi tar de beslut vi tar leder till att du blir bättre på att lösa problem och ta bra beslut. Du kommer även att bättre kunna försvara dig mot människor som försöker övertyga dig till att ta beslut som inte gynnar dig.

3. Du känner dig mer trygg och säker

Du blir bättre på att veta varför du tycker som du tycker och varför du tar de beslut du tar. Att dessutom kunna uttrycka dina åsikter och på ett tydligt sätt och kunna förklara för andra andra vad du tycker skapar en trygghet och en säkerhet i kommunikativa situationer.

4. Du skapa bättre relationer

För att övertyga behöver du lära dig att förstå vad människor vill ha och hur du kan anpassa din kommunikation. Du behöver kunna kommunicera tydligt så att människor förstår vad det är du vill och för att undvika missförstånd. Detta är en del i hur man skapar goda relationer.

I vilka situationer behöver du kunna övertyga?