fbpx

3 steg som hjälper dig att hantera motgångar, misstag & kritik (inlärd hjälplöshet)

Har du presenterat dina kunskaper och idéer men haft människor som sagt att “Det där kommer inte att funka” eller “Jag kommer inte att kunna lära mig det där”. Eller har du själv misslyckats med något och då gett upp hoppet och tänkt att “Äh, det är ingen idé”.

I videon får du lära dig psykologin bakom det samt hur du kan hantera det. Så att du istället kan prestera optimalt!

Inlärd hjälplöshet

Har du fastnat i idéer om att du inte kan vissa saker? Har du misslyckats med något och sen gett upp hoppet om att det inte går. 

På 60-talet kom psykologen Martin Seligman fram till ett begrepp som kallas för Inlärd hjälplöshet. 

Det innebär att när vi är med om något negativt som händer oss, som misstag och motgångar. Då kan vi reagera med att ge upp. Du övertalar dig själv att det inte är någon idé.

Trots att vi nu har förmågan att förändra situationen, så har vi gett upp hoppet pga av tidigare erfarenheter.

Vi tänker att vi att “Varför försöka? Det har ju inte funkat tidigare?”

Exempel …

Tänk dig någon som haft en dålig erfarenhet av att tala inför grupp. Den personen kan efter det dra en slutsats att “Jag kan ju inte få andra att lyssna” eller “Jag är ingen talare”.

Eller någon som varit singel väldigt länge. Den personen kan då ett upp hoppet och tänka att “Jag kommer aldrig att hitta någon”.

Problemet är att det tankesättet hindrar dig från att prestera optimalt

Hur förklarar du dina misstag och motgångar?

Vi upplever negativa händelser säkert varje dag. Men det gäller att tolka det på rätt sätt. I videon får du 3 steg för hur du gör det.

Låt inte ett misstag, ett misslyckande och en specifik situation få definiera vad du kan.

I vilken situation eller vilket område har du känt inlärd hjälplöshet? Hur skulle de insikterna om få dig att agera annorlunda? 

Dela gärna med dig av dina insikter nedan.

Gabrielle