fbpx

Så kan ditt tonfall påverka hur andra mår, presterar och samarbetar

Hur förpackar du det du säger? Har du fått höra att du låter arg även fast du säger att du inte är det? Vad du säger spelar ibland ingen roll, hur du låter och tonfallet kan ibland ha större inverkan än själva orden.

Tänk dig att du ger en fin present till någon. Det är klart att du slår in den fint. Eftersom hur den är inslagen påverkar hur mottagaren uppfattar själva innehållet. Du reagerar mer positivt om den är inslaget på ett trevligt och fint sätt. 

På samma sätt är det med dina kunskaper och idéer. Ditt tonfall, känslan i rösten och ditt sätt att förpacka (slå in) ditt budskap påverkar hur de tas emot.

En studie från Yale school of management visar hur tonfallet påverkar andra människor. Bara tonfallet kan göra att vi samarbetar bättre, blir positivare, mår bättre och presterar effektivare. 

Hör mer om det i videon.

När du förmedlar dina kunskaper med ett tonfall av t.ex. likgiltighet, arrogans, så tas det emot på ett annat sätt, jämfört med om du förmedlar det med värme och entusiasm. Även fast innehållet är detsamma. 

Flera studier visar på samma resultat. När vi lägger fram ett förslag på ett positivt sätt så har vi lättare att påverka andra.

Vilken av de här tonerna har du använt – och vad har det haft för effekt? Har du märkt någon tydlig skillnad i den responsen du får?