fbpx

Presentera teknisk information till en oteknisk publik

Att presentera teknisk information till lekmän kräver ett annat tänk mot att presentera det för andra tekniskt kunniga kollegor. Det finns många tips på hur du kan bli tydligare när du förmedlar komplex information – här kommer fyra av dem.

1. Fråga dig själv ”Och?”
När du presenterar fakta så kan du inte förvänta dig att lekmän drar samma slutsatser som du. Fakta talar sällan för sig själv utan de behöver tolkas. Så när du förbereder det material du ska framföra så fråga hela tiden dig själv ”Och?”, ”Vad betyder det här för den som lyssnar?”. Tänk sedan på, när du presenterar, att vara tydlig gentemot publiken genom att säga: ”Vad det här betyder för er är…”, ”Slutsatsen är alltså…”, efter varje punkt. Om du inser att du inte kan förklara vad det betyder för dina åhörare så kan du välja ta bort dessa delar ur presentationen.

2. Var uppmärksam på dina åhörare
Vissa presentatörer som förmedlar teknisk information verkar ibland vara mer intresserade av deras egna material än av publiken. Försök istället att läsa av åhörarnas reaktioner, stäm av med frågor, checka av de har förstått och tydliggör om det behövs. Klargör även att du är öppen för frågor.

3. Använd jargong och ett exakt språk – bara då du behöver
Använd ett exakt språk utan att vara onödigt teknisk. Ibland behöver vi använda facktermer för att kunna sätta ett exakt ord på vad vi pratar om. Men om du kan förklara det på ett annat sätt så gör det.

4. Begränsa dina PowerPoint-sidor till vad som är nödvändigt
Det kanske är förståeligt varför tekniska presentatörer använder så många sidor i sina PowerPoint-presentationer, deras information är ju, ja… teknisk och därför lite svårare att memorera. Därför använder många sina PP-sidor som minnesanteckningar. Men sätt in dig i publikens perspektiv, efter 10 powerpoint-sidor med bara bulletpoints och text på varje sida– då känns förmodligen varje musklick som döden. Så för varje sida som du funderar över att visa, fråga dig själv ”Gör den här sidan att publiken förstår det jag vill säga bättre?”, ”Gör den här sidan att publiken kommer att minnas mitt budskap bättre?”. Om du tvivlar på någon av dessa frågor – så ta bort den.