fbpx

Skapa effektiva team där alla vågar uttrycka sina idéer – 3 sätt

I de grupper du befinner dig i (t.ex. jobb, familj, släkt, vänner, skola, hobby), i vilka grupper känner du dig trygg i att säga “Jag förstår inte”? Trygg i att visa dina brister? Göra misstag? I vilka grupper känner du att du kan vara dig själv? Där man lyssnar på varandra?

Vad som gör ett framgångsrikt team gjorde bl.a. Google en omfattande studie kring (projekt Aristoteles). Den viktigaste komponenten för det var “Psykologisk säkerhet” (psychological safety).

I videon går jag i på 3 steg för hur du kan skapa det (utifrån A. Edmondsons forskning). Och skillnaden mellan “säkra” och “osäkra” grupper.

I de trygga grupperna vågar du säga vad du tycker. Du kan blotta dig själv och visa dig sårbar.

Psykologisk säkerhet innebär en kännedom att det är ok att fråga, ok att komma med nya idéer, göra misstag, uttrycka annorlunda eller motsägande åsikter. Utan att oroa sig över att bli bestraffad, kritiserad, dömd eller uppfattas som negativ. 

I en “osäker” grupp är man mer kritisk och dömande

I “osäkra” grupper kan de kritisera någon både öppet och bakom ryggen. De grupperna kanske uppfattas som positiva på ytan. Men när någon visar på sin okunskap eller gör ett misstag, så tittar man snett och får det vänt emot sig.

Personer i osäkra grupper kan inte riktigt ta feedback utan de skyller ifrån sig. Och de tar nya idéer som kritik mot sina egna gamla idéer. 

Vilka grupper känner du dig inte säker eller trygg?

Vilka grupper känner du dig trygg i att uttrycka dig?

Hur skulle du kunna skapa psykologisk trygghet i de grupper du befinner dig i?