Om Gabrielle

Hej,

Jag heter Gabrielle och lär ut psykologiska och retoriska metoder för hur du paketerar och förmedlar dina kunskaper och idéer till andra. Efter min kandidatexamen i retorik så valde jag att utbilda andra i det, eftersom jag märkte vilken positiv effekt det hade i mitt eget liv och mina relationer. Jag har nu utbildat tusentals människor i retorik och kommunikation.

Har du kunskaper som du vill att andra ska ta del av? Vill du att din publik ska lyssna, förstå värdet och ta till sig det du förmedlar? Syftet med den här sidan är att hjälpa dig att hitta en strategi för hur du paketerar, digitaliserar och förmedlar dina kunskaper så att andra lyssnar.

Några uppdragsgivare

uppdragsgivare