Vill du uppfattas som perfekt? Så kan istället dina misstag göra dig mer attraktiv