fbpx

Engagemang & positiv påverkan

Att känna engagemang och glädje ökar inte bara ditt eget välmående utan det smittar också av sig på andra. Positiva känslor som engagemang gör dig mer kreativ, generös, ger dig mer energi, stärker dina relationer och ökar din förmåga att samarbeta och lita på andra. Däremot är det få som vet exakt hur du framkallar det. Så i föreläsningen får du lära dig vetenskapen bakom det. Du får 5 avgörande komponenter med konkreta metoder för hur du kan maximera din glädje och känna större engagemang.

Modern retorik & övertygande kommunikation

I den här inspirerande föreläsningen får du psykologiska metoder för hur du påverkar dina egna och andra människors prestationer, känslor och inlärning på ett positivt sätt. Föreläsningen grundar sig i vetenskap och har sedan översatts till konkreta verktyg där du lär dig förstå den kommunikation som till stor del sker på ett omedvetet plan.
Även fast dina ord och ditt kroppsspråk yttrar sig omedvetet och subtilt så kan det ändå ha en stor inverkan på andra (och på dig själv). Så lär dig bl.a vetenskapen bakom förtroende och vad vi grundar vår uppfattning av andra på. En attityd som gör dig 37% mer attraktiv samt hur dina mikrouttryck påverkar hur andra mår och vilka ord som triggar igång känslor och utvecklar människors beteenden positivt.
Rulla till toppen